ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ  –  ΒΙΟ-ΑΝΑΔΡΑΣΗ

Τι αφορά η  Κβαντική Βιο-Πληροφορική Ιατρική (Computerized Integrative Quantum Medicine) και Kβαντική Βιο-Ανάδραση;

Η αξιολόγηση ενός ασθενή δεν αφορά απλώς στην εύρεση ενός προβλήματος ή μίας ασθένειας. Μπορούν να ληφθούν επιπρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την σωματική, συναισθηματική, νοητική και πνευματική του θέαση.

Ποιος Χρησιμοποιεί την Κβαντική Βιο-Ανάδραση;

Γιατροί, Κλινικοί και Θεραπευτές από ένα μεγάλο εύρος συμπληρωματικών ειδικοτήτων χρησιμοποιούν την Κβαντική ΒιοΑνάδραση σαν μία επιπλέον τεχνική για να εκπαιδεύσουν τους πελάτες τους, να βοηθήσουν...

Πως Μπορεί το Σύστημα Κβαντικής Βιο-Ανάδρασης EDUCTOR να με βοηθήσει

Η Κβαντική Βιο-Ανάδραση EDUCTOR λειτουργεί με πλήθος τρόπων, μπορεί να στείλει σήματα, να μετρήσει και να καταγράψει τις ηλεκτρο-φυσιολογικές αντιδράσεις για πλήθος στοιχείων...

Πώς η Κβαντική Βιο-Ανάδραση EDUCTOR Διαφέρει από Άλλες Συσκευές Βιο-Ανάδρασης

Ο πελάτης λαμβάνει μια έκθεση 35 σελίδων, η οποία ονομάζεται Quantum Clarity Report. Είναι μια πλήρης ανάλυση των πεδίων του οργανισμού του καθώς και οι αιτίες των συμπτωμάτων του.

Προγράμματα Κβαντικής Βιο-Ανάδρασης EDUCTOR

Μέσω μίας κυβερνητικής λούπας για την αντιμετώπιση, μετά μέσω της μέτρησης της αντίδρασης, μετά μέσω της τροποποίησης της θεραπείας, βάσει της αντίδρασης.

Πόσες Συνεδρίες χρειάζονται;

Η ευθυγράμμιση είναι ένα καλά μελετημένο φαινόμενο στην φυσική, σύμφωνα με το οποίο ξεχωριστά συστήματα, λειτουργώντας σε ποικίλες συχνότητες,

Start typing and press Enter to search