Το γραφείο θα παραμείνει κλειστό 14-17 Ιουλίου 2017

Το γραφείο θα παραμείνει κλειστό από 14 έως 17 Ιουλίου λόγω νέων ενημερώσεων του EDUCTOR, την καλύτερη συσκευή στην Κβαντική Πληροφορική Ιατρική, την Κβαντική Βιολογία, την Κβαντική Διατροφή & Βιοανάδραση και εκπαίδευση με τον Δρ. Desi Dubounet, τον εφευρέτη του EDUCTOR.

Δρ. Βιολέττα Αννίνου, Ph.D.
Καθηγήτρια στην Κβαντική Ακαδημία, Beverly Hills, California, U.S.Α.
Εκπαιδεύτρια της Κβαντικής Βιοανάδρασης σε παγκόσμιο επίπεδο
Αριστούχος Μοριακής Βιολογίας, Delaware, U.S.A.
Κάτοχος 2 διδακτορικών:
1. Αριστούχος Ολιστικής Διατροφολογίας, U.S.A.
2. Κβαντική Βιο-Ανάδραση, MEDICAL BOARD CERTIFIED BIOFEEDBACK DOCTORATE IMUNE (THE INTERNATIONAL MEDICAL UNIVERSITY OF NATURE MEDICINE)
Μεταπτυχιακό στη Νευρο-Ανατομία, στη Νευροηλεκτρο-Φυσιολογία και στη Νευρολογία, Victor Babes University of Medicine and Pharmacy
Βραβευμένη για τις έρευνές της στη Μοριακή Βιολογία από το Dupont, Delaware, U.S.A. (Dupont Ιατρικών Ερευνών)
Υποψήφια Διδάκτωρ στην Κβαντική Ιατρική, U.S.A.
(Αναγνωρισμένη παγκοσμίως)
www.eductor.gr
www.sciogreece.gr
www.indigogreece.gr
0030 210 935 5677 (τηλ), 0030 210 9359136 (fax) 0030 6948827761 (κινητό)

 

Office will be closed July 14th till July 17th due to new updates with the EDUCTOR the Best in Computerized Integrative Quantum Medicine, Quantum Biology, Quantum Nutrition and Quantum Biofeedback & personally training with Dr. Desi Dubounet the inventor of the EDUCTOR.

Dr. Violetta Anninou, Ph.D. 
Diplomate and Board Certified Quantum Academies, Beverly Hills, California, U.S.A.
Mentoring Worldwide
Molecular Biologist with HONORS, University of Delaware, U.S.A.
Holds two doctorates:
1) Highest Honors in Holistic Nutrition, U.S.A.
2) Quantum Biofeedback MEDICAL BOARD CERTIFIED BIOFEEDBACK DOCTORATE IMUNE (THE INTERNATIONAL MEDICAL UNIVERSITY OF NATURE MEDICINE)
Post Graduate Studies in Neuro-Anatomy, in Neuroelectro-Physiology and Neurology,
Victor Babes University of Medicine and Pharmacy
Awarded for her research in Molecular Biology from Dupont, Delaware, U.S.A.
(Dupont Medical Research)
Candidate Ph.D. in Quantum Integrative Medicine, U.S.A.-
Accredited worldwide
www.eductor.gr
www.sciogreece.gr
www.indigogreece.gr
0030 210 935 5677 (tel)  0030 210 9359136 (fax) 0030 6948827761 (mobile)

Recent Posts

Start typing and press Enter to search

error: Content is protected !!