Μυοσκελετικό Σύστημα: Μείωση του Χρόνιου Πόνου και της Φλεγμονής με την Κβαντική Ιατρική Βιοανάδραση.

Ο πόνος είναι το προειδοποιητικό σήμα, ο αγγελιοφόρος και ο τρόπος του σώματος να ηχεί συναγερμό ότι κάτι δεν πάει καλά. Τα περισσότερα άτομα βιώνουν σημαντικό πόνο κάποια στιγμή στην ζωή τους [...]