Πόσες συνεδρίες χρειάζονται;

Η ευθυγράμμιση είναι ένα καλά μελετημένο φαινόμενο στην φυσική, σύμφωνα με το οποίο ξεχωριστά συστήματα, λειτουργώντας σε ποικίλες συχνότητες, θα σταθεροποιηθούν σε μία κοινή συχνότητα όταν τοποθετηθούν το ένα μέσα στο πεδίο επιρροής του άλλου. Μπορεί το σώμα να χρειαστεί αρκετές συνεδρίες για να ευθυγραμμιστεί ή να “ξαναμάθει” πιο υγιή μοτίβα. Κάποιοι άνθρωποι ανταποκρίνονται πολύ γρήγορα, ειδικά εκείνοι των οποίων οι επιλογές του τρόπου ζωής είναι ήδη ευθυγραμμισμένες με την καλή υγεία.

Άλλοι, μπορεί να χρειαστούν περισσότερη εκπαίδευση, εξάσκηση και υποστήριξη γύρω από την βελτίωση της διατροφής, της άσκησης, των μοτίβων ύπνου και/ή την αποφυγή εθιστικών ουσιών, κτλ. Γενικά μιλώντας, όσο περισσότερο ο πελάτης έχει υιοθετήσει συγκεκριμένα μοτίβα στρες, που του προκαλούν πόνο ή ασθένεια, τόσο περισσότερες συνεδρίες ίσως χρειαστεί μέχρι να αρχίσουν να ξανα-ισορροπούν ή να επανεκπαιδεύουν αυτά τα μοτίβα και τις αντιδράσεις.

Γενικά, συνιστούμε στους πελάτες να δεσμευτούν στην υγεία τους, επενδύοντας σε πολλαπλές συνεδρίες, προκειμένου να δουν πραγματικά και να νιώσουν τα αποτελέσματα. Για παράδειγμα, τα επιτυχημένα προγράμματα διακοπής καπνίσματος που παρέχονται σε νοσοκομεία και σε ιδιωτικές κλινικές, απαιτούν περίπου έξι έως οχτώ συνεδρίες.

πίσω σε Κβαντική Ιατρική

Start typing and press Enter to search

error: Content is protected !!