Πώς η συσκευή Κβαντικής Βιοανάδρασης διαφέρει από άλλες συσκευές βιονάδρασης

Η συσκευή Κβαντικής Βιοανάδρασης EDUCTOR έχοντας την δυνατότητα να αναλύει πάνω από 65 εκατομμύρια στοιχεία του ανθρώπινου σώματος καθίσταται το πιο καινοτόμο και αποτελεσματικό εργαλείο της Κβαντικής Ιατρικής στην αγορά σήμερα. Δύο μοναδικές ηλεκτρο-βιολογικές μέθοδοι είναι η πατενταρισμένη δοκιμή τριανυσματικού σήματος και η διαδικασία Xrroid των μετρήσεων Βιοανάδρασης. Ένα μοναδικό σύστημα μαθηματικών αλγοριθμικών εξισώσεων αναπτύχθηκε για να υπολογίσει αυτές τις υπογραφές με πιο ακριβή και 3-διάστατο τρόπο, βάσει των τριών ανυσμάτων (ή κυματομορφών): τάση, ένταση και αντίσταση. Αυτός ο υπολογισμός λέγεται ότι είναι δυνατός για κάθε μοναδική ουσία και ενέργεια που υπάρχει. Ονομάζεται Τριανυσματιό Σήμα. Ο εφευρέτης αυτών των δύο μεθόδων ανακάλυψε έναν εξαιρετικά αποτελεσματικό τρόπο για να χρησιμοποιήσει τις προκαλούμενες αντιδράσεις δυναμικού και τα βολτομετρικά σήματα ή τις συχνότητες αντήχησης κάθε μοναδικής ουσίας για να ανακουφίσει τα στρεσογόνα στο σώμα.

Με τη χρήση ενός εξεζητημένου προγράμματος λογισμικού, ενός υπολογιστή και μίας συσκευής διεπαφής, καταγράφονται χιλιάδες τριανυσματικά σήματα στην κεντρική μονάδα βάσης δεδομένων του λογισμικού της Κβαντικής Βιοανάδρασης EDUCTOR. Αυτά τα σήματα παρουσιάζονται μετά ενεργητικά στον πελάτη με βιολογικές ταχύτητες 1/1000ο του δευτερολέπτου, με τη χρήση ενός χαμηλού-επιπέδου μικρο-φορτίου. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας ο υπολογιστής μετράει και αναφέρει τις βιο-ενεργητικές ανταποκρίσεις για καθένα από αυτά τα σήματα. Οι ταχύτητες με τις οποίες λαμβάνει χώρα αυτή η αλληλεπίδραση είναι αυτές που παρουσιάστηκαν ως διαδικασία Xrroid. Το EPR τεστ των τεσσάρων λεπτών, μπορεί να αποκαλύψει στρεσογόνες αντιδράσεις για περισσότερα από 11.000 διαφορετικά στοιχεία που επηρεάζουν την υγεία μας.

Με λίγα λόγια, το σώμα μας είναι πληροφορίες συχνοτήτων. Είμαστε βιο-φωτόνια.Άπειρες πληροφορίες σωματικών διαδικασιών βρίσκονται κάτω από την συνειδητή και λεκτική επίγνωσή μας, γεγονός που τις κάνει εξ΄ ορισμού ανεπαίσθητες. Για παράδειγμα δεν έχουμε ευθεία επίγνωση της μυϊκής έντασής μας όταν δημιουργείται ούτε έχουμε επίγνωση της έκκρισης ενζύμων από το πάγκρεάς μας ή των αλλαγών στα εγκεφαλικά μας κύματα. Κάθε δράση περιλαμβάνει κάποιου είδους μεταφορά ηλεκτρικής, χημικής, κβαντικής, πρωτονικής ή μεταφοράς άλλης ενέργειας. Αυτές οι ανεπαίσθητες αλληλεπιδράσεις ενέργειας, είναι στην πραγματικότητα φυσιολογικές δράσεις και αντιδράσεις στο ηλεκτρικό ερέθισμα, που μπορεί να εντοπιστεί από τη συσκευή Κβαντικής Βιοανάδρασης, επιτρέποντας στον επαγγελματία να φέρει την πληροφορία στην επίγνωση του πελάτη για να εκπαιδευτεί στον καλύτερο έλεγχο ή στην ενεργειακή ισορροπία.

Η πιο σημαντική όψη του συστήματος Κβαντικής Βιοανάδρασης EDUCTOR δεν είναι μόνο η μέτρηση των συχνοτήτων του σώματος, αλλά η μέτρηση των αλλαγών. Η συνεχόμενη μέτρηση και ανατροφοδότηση από το σύστημα μας επιτρέπει να δούμε ποιες είναι οι ανεπαίσθητες αντιδράσεις του πελάτη σε λέξεις, ιδέες, στοιχεία ή άλλα ερεθίσματα, είναι που κάνει την Κβαντική Βιοανάδραση να δουλεύει. Το σώμα είναι ένα δυναμικό σύστημα, που δεν είναι ποτέ στατικό. Για παράδειγμα δεν μπορεί ποτέ να υπάρξει μόνο μία αρτηριακή πίεση, αφού αλλάζει δραματικά κάθε λεπτό. Οι αντιδράσεις ή η αντιδραστικότητα σε μία πληθώρα ερεθισμάτων είναι ένα σημαντικό εργαλείο για την ικανότητα του EDUCTOR να βοηθήσει τους πελάτες να επανεκπαιδεύσουν τις αντιδράσεις τους σε ανεπαίσθητες, μη λεκτικές και ασυνείδητες παραμέτρους της φυσιολογίας τους.

Επιπλέον σημαντικοί παράγοντες, που συμβάλλουν στην δημοφιλία του EDUCTOR μεταξύ των επαγγελματιών υγείας παγκοσμίως, είναι η Cybernetic Loop και η ικανότητά της να αυτό-εστιάζει για μέγιστη ικανότητα εκπαίδευσης.

πίσω σε Κβαντική Ιατρική

Start typing and press Enter to search

error: Content is protected !!